Văn Phòng Giáo Lý và Truyền Giáo

 

Bản Sứ Mệnh

Sứ mệnh của Văn Phòng Giáo Lý và Truyền Giáo thuộc Giáo Phận Austin là như sau:

 • Làm sâu sắc thêm sự hiệp thông với Đức Giêsu ở Giáo hội địa phương trong khi trang bị cho các cá nhân và các giáo xứ làm việc tông đồ bao gồm việc vung trồng đời sống các bí tích; 
 • Làm sống lại tinh thần truyền giáo ở Giáo hội địa phương qua việc nâng đỡ và chuẩn bị đời sống thiên liêng để người Công giáo có thể trở thành những chứng nhân đắc lực cho Tin Mừng của Chúa Kitô; 
 • Nâng cao sức sống công việc mục vụ về giáo lý thông qua giáo dục và đào tạo giáo lý viên và những người lãnh đạo. 
 • Thực hiện các chỉ thị trong Kế Hoạch Mục Vụ của Giáo Phận qua việc đáp ứng một cách phù hợp, thành thạo, và có tính cách mục vụ với những nhu cầu của các địa hạt, giáo xứ, và các nhóm ngôn ngữ/sắc tộc.  

Để thực hiện sứ mệnh này, các nhân viên Văn Phòng Giáo Lý và Truyền Giáo giúp hướng dẫn và hỗ trợ các chương trình và công việc mục vụ sau đây:  

 

Truyền Giáo 

 • Tham khảo để đánh giá và lựa chọn các tài liệu và chương trình đa truyền thông cho việc truyền giáo ở các giáo xứ  
 • Chương Trình Canh Tân Giáo Xứ (ACTS, CRHP, Cursillo, Phong Trào Thánh Linh, v.v.) 
 • Giáo Lý Dự Tòng (RCIA)/Chuẩn bị lớp thêm sức người lớn cho những người Công giáo đã rửa tội 
 • Chương trình người Công giáo trở lại ở giáo xứ (“Người Công Giáo Trở Lại”) 
 • Quan hệ đối tác giữa Giáo Phận và các chương trình tiếp cận ở địa phương và toàn quốc (ví dụ: Đài phát thanh Relevant, Fullness of Truth, Legatus, Hiệp Hội Nam Công Giáo ở Trung Tâm Texas, Hội Phụ Nữ Tân Phúc Âm Hóa) 
 • Khuyến khích và hỗ trợ các đại hội và các buổi thuyết trình về truyền giáo ở địa phương 
 • Ủng hộ sự hiện diện của đạo Công giáo trên báo chí, phát thanh, trực tuyến, và truyền thông xã hội  

 

Chương Trình Giáo Lý cho Trẻ Em và Giới Trẻ (Trường Công Giáo, Giáo Xứ, và Tại Gia) 

 • Mẫu Giáo  (PK-5)
 • Tiểu Học (6-8)
 • Trung Học (9-12)
 • Cố Vấn cho việc đánh giá và chọn lựa chương trình giảng dạy Giáo Lý 
 • Chương Trình Chuẩn Bị Lãnh nhận các Bí Tích 
 • Giáo Lý Tân Tòng cho Trẻ Em  
 • Cấp Chứng Chỉ Giáo Lý cho Giáo Viên Trường Công Giáo, và Giáo Lý Viên ở Giáo Xứ và Tại Gia  

 

Giáo Lý Công Giáo cho Người Lớn 

 • Các Khóa Học về thần học và phương pháp cho Người Lớn   
 • Cố Vấn cho việc đánh giá và lựa chọn tài liệu Giáo Lý Người Lớn 
 • Chương Trình Huấn Luyện Cấp Chứng Chỉ Giáo Lý 
 • Huấn Luyện và cung cấp tài liệu cho những người hướng dẫn mục vụ ở giáo xứ 
 • Danh Sách Những Người Thuyết Trình ở Địa Phương 

 

Nhân viên

Sharon Perkins

Director

(512) 949-2469

sharon-perkins@austindiocese.org

Gustavo Rodriguez 

Associate Director for Catechesis 

(512) 949-2542

gustavo-rodriguez@austindiocese.org

Carolyn Martinez

Program Coordinator

(512) 949-2461

carolyn-martinez@austindiocese.org

Dr. Phi Le

Associate Director for Family Life

(512) 949-2470

phi-le@austindiocese.org

Fernanda Jaimes

Administrative Assistant

(512) 949-2462

fernanda-jaimes@austindiocese.org

Dorothy Polchinski

Associate Director for Evangelization

(512) 949-2422

dorothy-polchinski@austindiocese.org